Tarımsal İşletmelerde 2023'te İşçi Ücretlerinde Patlama: Mevsimlik İşçilere Büyük Artış!

2023 yılında tarımsal işletmelerde çalışan mevsimlik ve sürekli tarım işçilerinin ücret yapılarına ilişkin veriler TÜİK tarafından açıklandı. Mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretlerinde önemli bir artış yaşanırken, sürekli işçilerin aylık ücretlerinde de yükseliş gözlemlendi.

Tarımsal İşletmelerde 2023'te İşçi Ücretlerinde Patlama: Mevsimlik İşçilere Büyük Artış!

Tüik verilerine göre mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri önceki yıla göre %114,6 artarak 512 TL'ye ulaştı. Erkek işçilerin günlük ücretleri %115,7 artışla 545 TL'ye, kadın işçilerin ise %113 artışla 479 TL'ye yükseldi.

Sürekli tarım işçilerinin aylık ücretlerinde de benzer bir eğilim görüldü. Aylık ücretler, erkek işçiler için %112 artışla 14 bin 266 TL'ye, kadın işçiler için ise %88,1 artışla 10 bin 146 TL'ye çıktı.

Kahramanmaraş ilinde mevsimlik işçilere en yüksek günlük ücret ödenirken, en düşük ücretler ise Hatay ve Mersin illerinde gerçekleşti. Sürekli işçiler arasında en yüksek aylık ücretler Ankara ve İzmir illerinde belirlenirken, en düşük ücretler ise Antalya ilinde görüldü.

Tarımsal işletmelerdeki bu ücret yapılarının, işçilerin yaşam standartlarına ve sektördeki rekabete olan etkisi yakından incelenmeye devam ediyor.