Konya Aydınlar Ocağı Selçuklu Salı Sohbetinde konuşan tarihçi yazar Zafer Karakuş: 'Silleli Said Konya münevveridir'

Konya Aydınlar Ocağının düzenlediği Selçuklu Salı Sohbetlerinde bu hafta eğitimci yazar Zafer Karakuş Zafer Karakuş, 'Silleli Sait ve Konya Tarihi'ni anlattı. İl Halk Kütüphanesi konferans salonunda yapılan programda Karakuş, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarından çıkan 'Konya Tarihi Eserleri ve Vakfiyeleri, Silleli Said' adlı kitabının hurdacıda başlayan uzun serüveninin de dile getirdi.

Konya Aydınlar Ocağı Selçuklu Salı Sohbetinde konuşan tarihçi yazar Zafer Karakuş: 'Silleli Said Konya münevveridir'

Tarihin zengin bir hazine olarak yanı başımızda durduğunu kaydeden Karakuş, “Yeter ki araştırma arzusu taşıyan meraklılar bu yolda mesafe almak istesin. Benim Silleli Said ile tanışmama vesile olan gelişmeler de yaşadığım bir tevafukta gizlidir. Merak atına binenlerin hangi maceralara sürükleneceği önceden bilinmez. Mayıs 2013’te Mevlana Caddesi'nde, Turistik Çarşı’nın kadim esnaflarından Kara Mustafa’nın dükkânında Silleli Said hikâyemiz başladı. Antikacı Kara Mustafa eskiciden gelen beş parça eski yazı kitapları gösterdi. Pazarlık yaparak eserleri topluca satın aldım. Okudukça heyecanım iki katına çıktı. Sayfalar; Konya’ya dair mekânlar, vakıf isimleri ve şahıs isimleriyle doluydu. Okudukça eserin birinci elden bir kaynak olduğunu anladım” dedi.

Satın aldığı eserin orijinalliği hakkında Prof. Dr. Mikail Bayram ile fikir birliği ettiklerini, Prof. Dr. Caner Arabacı ve Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ ile de eser üzerine mütalaada bulunduklarını anlatan Karakuş, “Sağ olsun, Bölge Yazmalar Müdürü Bekir Şahin hocam da eser ile ilgilendi, mikro filmini aldı. Eserin okumalarını Mükremin Kızılca, Hüseyin Arslan ve Ali Kavak’la sürdürüp 2014 yılında tamamladık” diye konuştu.

Bu süreçte Silleli Said hakkında bilgi toplamaya gayret ettiğinin altını çizen Karakuş, “Gayretlerim beni, farklı bilgiler edinmeme de vesile olacak bir yolculuğa çıkardı. Konya kültürüne katkı sağlayacağına inandığım çalışmalar yaptık. 2015-2021 arasında eserin basılması konusunda Büyükşehir Belediyesi ile görüşmeler yaptık. Fakat Belediyedeki görev değişiklikleri basımın sürekli ertelenmesine sebep oldu. Kültür Yayınlarındaki yeni dönemde eser yeniden gündeme geldi ve nihayet 2023 yılı Ağustos ayında baskısı yapıldı” dedi.

Silleli Said hakkında bilgiler de veren tarihçi yazar Karakuş, “Said Sille doğumludur ama doğum tarihi ile ilgili net bilgimiz yok. Fakat Abdullah Atıf Tüziner’in onun öğrencisi olduğundan hareketle, 1870-1948 arasında yaşadığını düşünüyoruz” diyerek sözlerini sürdürdü.

Silleli Said’in el yazması defterde şahsına dair bilgiler verdiğini de aktaran Karakuş, “Uzun seneler Konya Evkaf İdaresi başkitabetinde bulunduğunu kendisi yazmaktadır. Balıkesir’ de çalışmış, Amasya ve Adana Evkaf Müdüriyetlerinde görev yapmıştır. 1916’dan itibaren Konya Vakıflar Müdürlüğünde çalışmaya başlamıştır” dedi.

Said’in, yaşadığı dönemde Konya’nın mevcut vakıflarını tespit ederek, “Hülâsa-i Evkâf yahut Yadigâr-ı Eslaf” adlı eserini 1931 yılında tamamladığını kaydeden Karakuş, “Silleli Said 1893 senesinde İspanya’da da bulunmuş ama kayıtlarda vazifesine dair bilgiye rastlamıyoruz. Elhamra sarayında tetkikat yaptığını eserinde ifade ediyor” diye konuştu.

Silleli Said’in başka eserlerinin olup olmadığı konusunda çalışmalar yapılması gerektiğine işaret eden Karakuş, Vakıflar Genel Müdürlüğüne müracaat ettik ama Silleli Said’in kişisel dosyasına ulaşmada yetersiz kalındı. Onun hakkında elde ettiğimiz bilgiler Konya’mızın münevver bir şahsiyeti olduğunu göstermektedir” diyerek sözlerini tamamladı.

Dinleyicilerden gelen soruları da cevaplayan tarihçi yazar Zafer Karakuş’a teşekkür eden Aydınlar Ocağı Başkanı Dr. Mustafa Güçlü günün hatırası olarak kitap takdiminde bulundu.