İl Müdürü Murat Yiğit Başkanlığında 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' Konulu Toplantı Gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyunun görüşüne açılan 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' hakkında Müdür Murat Yiğit tarafından, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticilerine yönelik 02 Mayıs 2024 tarihinde bir toplantı gerçekleştirildi.

İl Müdürü Murat Yiğit Başkanlığında 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' Konulu Toplantı Gerçekleştirildi

Çocuk ve gençlerimizi geleceğin Türkiye’sine daha güçlü, donanımlı ve erdemli bir şekilde taşıyacak olan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin hayırlı olmasını dileyerek içerik hakkında bilgilendirmeler yaptı.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat taslağının, "gorusoneri.meb.gov.tr" adresi üzerinden kamuoyunun görüşüne sunulduğunu belirterek gelecek eğitim öğretim yılından itibaren kademeli bir şekilde uygulanmaya başlanacağını vurguladı. Her türlü öneriye açık olan bu müfredat taslağına süresi içerisinde katkı sunmanın çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Millî bilince sahip, ahlaklı, erdemli, milleti ve insanlık için faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş; beden, zihin, kalp ve ruh bütünlüğüne sahip bilge nesiller yetiştirilmesinin bu programın ana hedefi olduğunu söyleyen Murat Yiğit, eğitim yöneticileri ve öğretmenlere bu süreçte büyük görevler düştüğünü ifade etti. Yenilenen programların kademeli bir şekilde yürürlüğe gireceğini söyledi.

Son dönemde sporda, sanatta ve bilimde ortaya çıkardıkları çalışmalarla göğsümüzü kabartan, Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin’in ifadesi ile “iz bırakan ve ilham veren gurur kaynakları”nın da yeni müfredatta yerlerini alacaklarını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, sunumunda şu ifadelere de yer verdi:  “Öğrenciyi zihinsel, sosyal, duygusal, duyuşsal, fiziksel ve ahlaki açıdan bir bütün olarak gören "bütüncül eğitim yaklaşımı" modelinin benimsendiği bu programla öğrencilerimiz inanç, kimlik ya da sosyoekonomik durumları nedeniyle dezavantajlı olmayacakları bir öğrenme süreci içerisinde yer alacak.  Sonuç yerine süreç odaklı ölçme değerlendirme yaklaşımının benimsenmesi de bu modelin çok önemli bir yönü oldu. İlk kez müfredata giren "sistem okuryazarlığı"  ile öğrencilerin herhangi bir konuda öğrenme yöntemini kendisinin belirlemesi ve kendi kendine öğrenebilmesinin amaçlandı.”

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Murat Yiğit başkanlığında düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri, Maarif Müfettişleri Başkan ve Yardımcıları, 31 ilçe milli eğitim müdürü ve her ilçeden bir şube müdürü katıldı.