Öğretmenler, can güvenliğimiz sağlansın, gerekli tedbirler alınsın talebinde

Konya'daki Eğitim İş Kolundaki sendika başkanları ve üyeleri, hayatını kaybeden meslektaşları Öğretmen İbrahim Oktugan anmak ve eğitimde giderek artan şiddet olaylarına tepki göstermek amacıyla bir gün iş bırakma eylemi yaparak, ortak bir basın açıklaması yaptılar. Basın açıklamasında Öğretmenler, can güvenliğimiz sağlansın, gerekli tedbirler alınsın talebinde bulundu.

Öğretmenler, can güvenliğimiz sağlansın, gerekli tedbirler alınsın talebinde

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapılan ortak basın açıklamasına Eğitim İş Konya Şube Başkanı Bahattin Ertuğrul, Eğitim Sen Konya Şube Başkanı Özgür Konukcu, Anadolu Eğitim Sen Karatay İlçe Temsilci Şerife Dalkıran ve Hürriyetçi Eğitim Sen Konya Şube Başkanı Semih Demir, yönetim kurulu üyeleri, sendika üyesi öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

 

Basın açıklamasında konuşan Eğitim İş Konya Şube Başkanı Bahattin Ertuğrul yeter artık can korkusuyla çalışmak istemiyoruz diyerek, “Can güvenliğimiz sağlansın. Gerekli tedbirler artık alınsın. Can korkusuyla çalışmak istemiyoruz. Millî Eğitim Bakanlığı ve siyasi iktidarın eğitim emekçilerine yönelik söylem ve yaklaşımları ile Öğretmenlik Meslek Kanunu üzerinden emeğimizin değersizleştirildiği, mesleğimizin itibarsızlaştırdığı koşullarda, savaşlarda bile hedef alınmayan eğitim emekçileri okullarda şiddetin hedefi olmaya devam etmektedir. Önceki gün ömrünün büyük bölümünü eğitime ve öğrencilerine adamış olan bir meslektaşımızı, hayattan ve öğrencilerinden koparan ne basit bir öfke krizi ne failin öğrenci oluşu ne de failin uyruğu ile ilgilidir. Bugüne kadar eğitimden sorumlu olanların yaptıkları açıklamalarda eğitimde yaşanan olumsuzlukların sorumlusu olarak öğretmenleri göstermesi, CİMER uygulamasının bizlere karşı bir sopaya dönüştürülmesi, MEB’in eğitimde yaşanan sorunlara çözüm üretmek yerine öğretmenleri ve idarecileri veli/öğrenci karşısında tek muhatap olarak bırakması, bugün yaşananlara zemin oluşturmuştur” dedi.  

Anadolu Eğitim Sen Karatay İlçe Temsilci Şerife Dalkıran konuşmasında eğitimsiz toplumun karanlığa mahkûm edildiğini ifade ederek, “Bu ülkede okulda öğretmen öldürüldü! Söz bitti! Şiddetin, cinayetin tek bir faili olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Cinayetin arkasındaki zihniyet, bizleri ötekileştiren, her fırsatta tehdit ederek hedef haline getiren, mesleğimizin itibarını ayaklar altına alanlardır. "Bir toplumun uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür. Öğretmenler, toplumun temel taşlarını döşeyen, gelecek nesilleri yetiştiren ve aydınlık bir geleceğe rehberlik eden mimarlardır. Öğretmene yapılan her saldırı, tüm topluma ve ülkenin geleceğine yapılmış bir saldırıdır. Unutmayalım ki, eğitimsiz bir toplum, karanlığa mahkûmdur. “

 Eğitim Sen Konya Şube Başkanı Özgür Konukcu okulda şiddeti önlemek için daha kaç eğitimcinin can vermesi gerekir diyerek, “Buradan Milli Eğitim Bakanı’na soruyoruz;  Okulda şiddeti önlemek için daha kaç eğitim emekçisinin can vermesi gerekiyor? İktidarın ve MEB’in plansızlığı nedeniyle okullarımız güvenlik açısından ciddi risk altındadır.  Okullarımızdaki güvenlik açığının faturasını canımızla mı ödeyeceğiz?  Buradan bir kez daha altını çiziyoruz. Her suç gibi bu suçun da azmettiricileri olduğunu biliyor ve onları çok iyi tanıyoruz. Daha önce defalarca yaşadığımız cinayetler gibi bu son bu cinayetin de azmettiricileri;  öğretmenler çalışmıyor gibi yanlış bir algıyı toplumda yaymaya çalışanlardır. Bizleri bugün okullarımızda açık hedef haline getirenler;  liyakatsiz şekilde atandıkları koltukları bir hükümdarlık alanı gibi kullananlar, her fırsatta bizleri aşağılamaya çalışan mülki amirlerdir. Öğretmenliğin aynı zamanda bir uzmanlık mesleği olduğunu görmezden gelenlerdir. Okullarda şiddeti körükleyenler; eğitime dair eleştiri ve önerilerimize yıllardır kulak tıkamakta ısrar edenlerdir. Bizleri hedef haline getirenler; her fırsatta emeğimizi küçümseyenler, mesleğimizi itibarsızlaştıranlardır” diye konuştu.  

Hürriyetçi Eğitim Sen Konya Şube Başkanı Semih Demir konuşmasında eğitim emekçilerinin can güvenliği sağlanması gerektiğine dikkat çekerek, “Bugün eğitim emekçilerinin canlarından endişe ederek okula gidiyor olması işte bunların eseridir. Bunun için atılması gereken ilk adım bu zihniyetin kökten değişmesidir. Okullardaki şiddetin arkasındaki nedenler ortaya çıkarılmalı,  eğitim emekçilerinin can güvenliği sağlanmalıdır. Okulda şiddetin son bulması için MEB’i acilen harekete geçmeye ve önlem almaya çağırıyoruz. Okullarda yaşanan şiddet olaylarındaki korkutucu tırmanışı engellemek için bir an önce eğitimde şiddet yasası çıkarılmalıdır. Eğitim kurumlarının tümünde, şiddetle mücadele etmek için alınması gereken somut önlemleri, ne yapılacağını ve nasıl önleneceğini gösteren bir eylem planı hazırlanmalıdır. Failler toplumun vicdanını rahatlatacak ve yeni olaylar açısından caydırıcı olacak şekilde cezalandırılmalıdır. Özel ya da devlet okulu fark etmeksizin, derhal tüm okulların güvenliği sağlanmalıdır. Ahlak bekçiliğine soyunan RTÜK’ün toplumsal şiddeti başlıca gündemi haline getirip, mafya ve suç temalı TV yapımlarını denetlemesi sağlanmalıdır. İçine bin bir tane gereksiz ve hatta zararlı içeriklerle doldurulan müfredat yerine şiddetin çağdışı ve yanlış olduğunu öğreten, toplumsal yaşam dersleri içeren öğretim programları hazırlanmalıdır. Kendimizin ve öğrencilerimizin canından endişe ederek okula gitmek istemiyor, can güvenliğimizin olmadığı bir eğitim sistemini kabul etmiyoruz” şeklinde konuştu.

 

Katılımın yoğun olduğu iş bırakma eylemi ve basın açıklamasında, sorunların sebebi eğitim sistemi, şiddete ceza ve öğretmene güvence, yeter artık can korkusuyla çalışmak istemiyoruz sloganlarının atılması dikkat çekti.