Konya Nüfusu 2 Milyon 320 Bin 241 Kişi Oldu: Nüfus Yapısındaki Genel Değişimler

Türkiye'nin 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla nüfusu, bir önceki yıla kıyasla 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olarak kaydedilirken, kadın nüfusu ise 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu. Ayrıca, ülkede ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi olarak belirlendi.

Konya Nüfusu 2 Milyon 320 Bin 241 Kişi Oldu: Nüfus Yapısındaki Genel Değişimler

Türkiye'de yıllık nüfus artış hızı binde 1,1 olarak kaydedildi ve il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %93'e yükseldi. İstanbul, nüfusuyla öne çıkarak 15 milyon 655 bin 924 kişiye ev sahipliği yaparken, Bayburt ise en az nüfusa sahip il olarak belirlendi.

Ayrıca, nüfus piramitindeki yapısal değişim devam ederken, Türkiye'nin ortanca yaşının 34'e yükseldiği görüldü. Ortanca yaşın en yüksek olduğu il Sinop iken, en düşük olduğu il Şanlıurfa olarak kaydedildi.

Ülkedeki medeni durum dağılımı incelendiğinde, erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranının kadınlardan daha yüksek olduğu, kadınlarda ise eşi ölenlerin ve boşananların oranının erkeklerden daha fazla olduğu gözlendi.

Çalışma çağındaki nüfusun oranının arttığı ve toplam yaş bağımlılık oranının azaldığı belirtildi. Nüfus yoğunluğu en yüksek il İstanbul iken, en az olan il ise Tunceli olarak kaydedildi.

Son olarak, Türkiye'nin genel nüfus yapısındaki değişimler, yaş ve cinsiyet dağılımı, medeni durum ve iş gücüne katılım oranları gibi veriler, ülkenin demografik profilindeki önemli değişimleri yansıtmaktadır.