Kadınların Soyadı Kullanımı Konusunda Yasal Belirsizlik Devam Ediyor

Anayasa Mahkemesi'nin 22.02.2023 tarih ve 2023/38 sayılı kararıyla Medeni Kanun'un 187. Maddesi iptal edilmiş, ancak yeni düzenleme henüz yapılmadığı için kadınların soyadı kullanımı konusunda yasal bir boşluk oluşmuştur. Bu durum, evlenen kadınların kendi soyadlarını kullanma hakkını içeren 187. Madde'nin iptal edilmesinden sonra ortaya çıkmıştır.

Kadınların Soyadı Kullanımı Konusunda Yasal Belirsizlik Devam Ediyor

 

Altınbaş Üniversitesi'nde düzenlenen "Evlenen Kadının Soyadı Serüveni" adlı Hukuk Söyleşisi'nde, bu yasal boşluğa dikkat çekilmiş ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayanan yeni bir düzenleme yapılması çağrısında bulunulmuştur.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Şükran Şıpka'nın yaptığı söyleşide, Avukat Nazan Moroğlu ve Avukat Ayten Ünal gibi önemli isimler konuk olarak yer almıştır. Prof. Dr. Şükran Şıpka, kadının soyadının bir kişilik hakkı olduğunu vurgulayarak, kadının evlilikle birlikte kendi kimliğinden vazgeçmesinin kabul edilemez olduğunu belirtmiştir.

Avukat Nazan Moroğlu, 187. Maddesi'nin iptaliyle kadın ve erkeğin evlilik sürecinde soyadlarını kullanma özgürlüğünün kazanıldığını ancak uygulamada bu özgürlüğün görmezden gelindiğini ifade etmiştir. Kadın Hukuku uzmanı Avukat Moroğlu, yeni düzenleme önerisinde kadınlara serbest seçim hakkı verilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Avukat Ayten Ünal ise Türkiye'de AİHM'de dava kazanan ilk hukukçu olma özelliğini taşımaktadır. Ünal, kadınların soyadını kullanma hakkı için uzun yıllardır mücadele verildiğini ve hala adaletin sağlanmadığını ifade etmiştir.

Kadınların soyadı kullanımı konusunda yaşanan yasal belirsizlik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kişilik hakları açısından önemli bir sorun olarak öne çıkmaktadır. Yapılacak yeni düzenlemelerle kadınların soyadı kullanma hakkının güvence altına alınması gerekmektedir.