Ekici'den İktidara Torba Kanunun Tasarısı Eleştirisi: Torba Kanun Anlayışını Artık Terk Edelim

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici TBMM'de görüşülen torba kanun tasarısıyla ilgili konuştu. İktidara tepki gösteren Ekici, 'İktidarın değişmeyen klasiği torba kanun düzenlemelerinin yeni bir versiyonuyla daha karşı karşıyayız. Torba kanun anlayışını artık terk edelim. İktidarı, 'tüm düzenlemeleri bir pakete koyalım, zaten ittifak olarak yeterli sayıda oyumuz var, tek bir torba kanun içinde istediğimiz düzenlemeleri Meclis'ten geçiririz' anlayışını terk etmeye davet ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Ekici'den İktidara Torba Kanunun Tasarısı Eleştirisi: Torba Kanun Anlayışını Artık Terk Edelim

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, TBMM’de görüşülen torba kanun tasarısıyla ilgili Gelecek- Saadet Gruba adına söz aldı.

“İKTİDARIN HOBİSİ HALİNE GELDİ”

Konuşmasına “İktidarın değişmeyen klasiği torba kanun düzenlemelerinin yeni bir versiyonuyla daha karşı karşıyayız” sözleriyle başlayan Ekici, şunları söyledi:

“Torbaya attığınız kanuni düzenlemeleri muhalefetin teker teker çekip o torbadan çıkarması, her defasında da acaba bu sefer torbadan hangi düzenlemeler çıkacak, şapkadan kaç tavşan çıkacak diye düşünmesi; adeta iktidarın hobisi haline geldi.  Yürürlük ve yürütme maddelerini çıkarırsak bu kez 21 tavşan çıktı bu torbadan. 9 farklı kanunla ilgili düzenlemeleri içeren 21 madde üzerinde milletvekilleri sadece 5 dakika konuşabilecek. Öyle mi? Dahası, siz iktidar vekilleri Genel Kurul’a geleceksiniz, konuşmalarımızı dinleyeceksiniz, notlarınızı alacaksınız, muhalefetin önerilerini dikkate alacaksınız, öyle mi? Öyle diyorsanız, buyurun sizi samimiyet testine alalım.”

“BU DÜZENELEMELER ÜZERİNDE TEKRAR ÇALIŞACAK MISINIZ?”

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile ilgili olan torba kanundaki ilk iki maddenin vatandaşları hak kaybına uğratabileceğini ve bu hak kaybının müsebbibi olan kişilerin cezadan kurtarabileceğini kaydeden Ekici, “4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili olan üçüncü, dördüncü ve beşinci maddenin uygulamada keyfiyete yol açabileceğini ve düzenlemedeki “haklı gerekçeler” ifadesinin muğlak bir ifade olduğunu ve uygulamada sorun yaratabileceğini, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile, Odalar ve Borsalar Kanunu ile ilgili olan altıncı maddenin içeriğinde hem ciddi belirsizlikler olduğunu hem de yürürlük tarihinin gözden geçirilmesi gerektiğini söylesek; bu düzenlemeler üzerinde tekrar çalışacak mısınız? 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ile ilgili düzenleme getiren yedinci maddeye ilişkin olarak; gerekli denetim yapılmadığı için lisanslı depolara koyulan ürünlerin analiz, sınıflandırma, şahit numune gibi uygulamada yaşanan yanlışlıkların sebebi olduğunuzu kabul edecek misiniz?” diye sordu.

İktidara hal yasasıyla ilgili bir adım atılıp atılmayacağını da soran Hasan Ekici, “5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili düzenleme yaptığınız sekizinci, dokuzuncu, onuncu ve on birinci maddeler için size soruyorum:  Komisyona sunulmayan, kiralama usulünden dolayı fiyata ne kadar artışın yansıdığına ilişkin analizleri paylaşacak mısınız? Hal yasası ile ilgili adım atacak mısınız? 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da değişiklik yapan yirminci maddeyle ilgili olarak; “fahiş fiyat” ve “stokçuluğun” doğru tanımlanmamasından kaynaklanan vahim hatalar olabileceği uyarısında bulunuyor ve iktidara, “stokçuluk” adı altında yapılan denetimleri hatırlatıyoruz ” şeklinde konuştu.

“TORBA KANUN ANLAYIŞINI TERK EDELİM”

İktidara torba kanun anlayışını terk etme çağrısında bulunan Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, sözlerini şöyle noktaladı:

“Torba kanun anlayışını artık terk edelim. İktidarı, ‘tüm düzenlemeleri bir pakete koyalım, zaten ittifak olarak yeterli sayıda oyumuz var, tek bir torba kanun içinde istediğimiz düzenlemeleri Meclis’ten geçiririz’ anlayışını terk etmeye davet ediyoruz. Getireceğiniz düzenlemelerin genel kurulda hakkıyla tartışılabilmesi için milletvekillerinin onlarca maddeye ilişkin eleştirilerini beş dakika içerisinde yapmak zorunda bırakmayın.”